What is BeOnRepeat.com

An easy, free to use service that loops Youtube videos on a infinite way. We just use public Youtube tools as documented on their website.

This site is not intended to harm or attack Youtube servers or intelectual property.

Also view count on Youtube website is not affected by looped content on this site.

Some say that meanwhile you read this lines, others loops Katy Perry clips to the infinite and further.

Please use with caution. Use speakers instead of headphones and always repeat carefully.

You want to know more? Send us an email to info@beonrepeat.com

Contact with us

Questions about YoutubeOnLoop.com? Site has been created acording to Youtube API, wich are free to use.

If you have any inquiry just send us an email to info@beonrepeat.com

We like you like it

Would you like to have even more fun? Join us on Facebook!

 

We like you like it even more

Hey!! So much repeat worth a share. Tell everyone you like our page!

Share with your friends

Copy and share this URL on Whatsapp, Telegram, Line, E-Mail...

Selawat Syifa dan Doa Penawar صلوات الشفاء/ طب

0
00:00

Solawat As-syifa'/Thib
صلوات الشفاء/ طب
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل علي سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونورأبصارها وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

صلوات الشفاء/ طب
اللهم صل علي سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أجسامها وشفائها ونورأبصارها وجلائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
Dalam rawatan Islam, penggunaan doa daripada ayat-ayat al-Quran, doa-doa daripada Hadith Nabi SAW atau doa-doa yang tidak mengandungi kata-kata pemujaan kepada makhluk atau mensyirikkan Allah adalah diharuskan. Salah satu doa atau selawat bacaan dalam rawatan penyakit adalah Selawat Syifa'.
_____________________________________
Dalam Al quran dan Hadis ada banyak yang di sentuh tentang makanan yang kita makan sehari-hari.. pemakanan yang tidak sihat punca tubuh menjadi lemah.Pemakanan punca pelbagai penyakit. Seperti mana Sabda Rasulullah s. a. w, maksudnya: "Perut manusia itu tempat segala penyakit, manakala pencegahan itu pokok dari segala pengubatan." (Riwayat ad-Dailami)

Makanan berkhasiat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, tenusu, dan bijirin sebenarnya dapat membantu pertumbuhan serta kesihatan tubuh badan anda. yang paling penting punca makanan itu perlulah HALAL InsyaAllah tubuh sihat...
_____________________________________
Sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam pernah
mengutarakan masalah berubat, sebagaimana di dalam beberapa hadis. Di
antaranya,

1. Dari Jabir Bin Abdullah radhiallahu'anhu, bahawa Rasulullah
shallallahu `alaihi wasallam bersabda,
"Setiap penyakit pasti memiliki ubat. Bila sesuatu ubat bertepatan
dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah `azza wa
jalla." (HR. Muslim)

2. Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, bahawa Rasulullah shallallahu
`alaihi wasallam bersabda,
"Tidaklah Allah menurunkan sesuatu penyakit melainkan menurunkan
pula ubatnya." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

3. Dari Usamah bin Syarik radhiallahu'anhu, bahawa beliau berkata,
"Aku pernah di sisi Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam lalu
datanglah sekumpulan arab dusun. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah,
bolehkah kami berubat? ." Baginda menjawab, "Iya, wahai para
hamba Allah berubatlah. Ini kerana Allah `azza wa jalla tidaklah
meletakkan sesuatu penyakit melainkan meletakkan pula ubatnya, kecuali
satu penyakit." Mereka bertanya, " Penyakit apakah itu? ."
Baginda menjawab, "Penyakit ketuaan." (HR. Ahmad, Al Bukhari
dalam Al-Adabul Mufrod, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, beliau
berkata bahawa hadis ini hasan sahih. Syaikhuna Muqbil bin Hadi
Al-Wadi'i mensahihkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Jami'us
Sahih mimma Laisa fish Sahihain 4/486)

4. Dari Ibnu Mas'ud radhiallahu'anhu, bahawa Rasulullah
shallallahu'alaihi wasallam bersabda,
"Sesungguhnya Allah `azza wa jalla tidaklah menurunkan sesuatu
penyakit melainkan menurunkan pula ubatnya. Ubat itu diketahui oleh
orang yang boleh mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak
boleh mengetahuinya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim, beliau
mensahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Juga Al-Bushiri
mensahihkannya dalam kitab Zawaidnya. Lihat Takhrij Al-Arnauth atas
Zadul Ma'ad 4/12-13)

_________________________________________________________
Kita sebagai manusia harus berusaha, beriktiar ,berdoa bersungguh-sungguh dan bertawakal Kepada Allah SWT... Allah SWT sahaja yang maha berkuasa...

Mudah-mudahan Allah memberkati sepanjang kehidupan kita di dunia & akhirat.
--------Wallahu a'lam.--------

First find the video you want to loop. Check your address bar.

Then change the address to beonrepeat.com. Now you are on repeat !!!

Also you can try our Google Chrome app. It will be soon available for Firefox!

Also available at Google Chrome Store

7017 repeats
2762 repeats
1340 repeats
614 repeats
586 repeats
504 repeats
453 repeats
450 repeats
40524 repeats
10933 repeats
8620 repeats
7517 repeats
6714 repeats
3258 repeats
2760 repeats
1578 repeats
Recent activity